Yhteystiedot


Foodion.fi - silmänruokaa ja mielenravintoa

JP Korpi-Vartiainen 

NSMiF/b – Nordisk Stormästare i Fotografi
Pohjoismainen valokuvauksen suurmestari

ETM (1986 Helsingin yliopisto), freekuvaaja

Ota reilusti yhteyttä! 

– keskustellaan sinulle ja käytettävissä olevalle budjetillesi sopivasta ratkaisusta.

Jukka-Pekka "JP" Korpi-Vartiainen

NSMiF – Nordisk Stormästare i Fotografi
Pohjoismainen valokuvauksen suurmestari

Kuopio, Finland

tel. +358 44 590 0314 | jpkorpi@gmail.com


Y-tunnus 1026465-9 - business-ID


TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä/rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen

Y-tunnus: 1026465-9

p. 044 590 0314  | jpkorpi@gmail.com

 

Rekisterin käyttötarkoitus

·         Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan kanssa viestimiseen, kuvauksista sopimiseen, laskutukseen sekä printtituotteiden toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

 

·         Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitäminen.

 

·         Rekisterin tietosisältö

- asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero

- osoite kotikuvauksia ja kuvatuotteiden toimitusta varten

- asiakkaan esittämät toiveet kuvaukselle ja muu asiakkaan antama informaatio kuvauksia varten

·         Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

·         Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään sähköpostitse, sosiaalisen median viestintäkanavissa, puhelimitse, tekstiviestillä ja yhteyslomakkeen avulla sekä asiakastapaamisissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

·         Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- osuuskunnan kirjanpitäjä saa seuraavat tiedot asiakkaan laskutusta varten: nimi ja sähköpostiosoite​

- Valokuvaajalla on oikeus käyttää asiakkaan kuvia omiin markkinointitarkoituksiin, ellei asiasta ole toisin sovittu. Valokuvaajalla on oikeus julkaista asiakkaan kuvia Instagramissa, Facebookissa, verkkosivuillaan sekä mainoksissa ja esitteissä.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 Evästeiden (cookies) käyttö

Verkkosivustolla käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän  yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Yhdistelmätietojen keräämiseen käytetään google Analyticsiä. Yksittäisiä henkilöistä ei voi tunnistaa sen avulla. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua yrityksen saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.